مدیا لنز | Medialenz

به Medialenz خوش آمدید. به صورت رایگان یک اکانت بسازید و عضو سایت شوید! باعضویت در سایت، شما میتوانید در بحث های انجمن شرکت کنید, و همینطور با دیگر کاربران سایت ارتباط داشته باشید!

مقاله خدایان کره باستان

Arman

تحلیل گر
کاربر ویژه
"اساطیر کره"


( دیواره نگار مقبره امپراطور دانگمیونگ (جومونگ) )

کره در طول قدمت 8 هزار ساله خود اساطیر فراوانی داشته است. اغلب این اساطیر با افسانه های چین و ژاپن یکسان می باشند.

اما چیزی که مهمه اینکه این خدایان در تاریخ کره نقش اساسی ایفا کرده اند.

"پرنده سه پا (سام جوگو)"


بزرگترین و مهمترین خدای کره باستان پرنده سه پاست که همواره نمادی برای امپراطوران محسوب می شده است.

این اسطوره اولین بار در دوره « وانگ گئوم دانگون » نخستین امپراطور کره با نام سام جوگو به عنوان خدای مردم چوسان قدیم مطرح شد. همچنین در چین و ژاپن نیز پرنده سه پا به عنوان یکی از خدایان شناخته می شد.

در چین به این پرنده سام زوئیائو گفته می شد و به عنوان نماد امپراطوران چین باستان به کار می رفت.

بر اساس عقاید چینی ها، در پای درخت توتی در شرق چین، 10 کلاغ طلایی زندگی می کردند که هر روز یکی از آنها مسئول حمل کردن خورشید به سمت غرب بود. در افسانه معروف (دیری) یا (چون شیونگ) آمده است:

در یکی از ایام سال 2170 ق.م همه 10 کلاغ باهم به منظور حمل خورشید برزمین فرود آمدند و در این هنگام بین آنان اختلاف رخ داد سرانجام هویی (الهه خورشید) کلاغ ها را با پرتاب گلوله های آتش کشت و تنها کلاغی که زنده گذاشت سان زوئیائو بود که برخلاف سایر کلاغ ها سه پا داشت. هویی او را برای همیشه به عنوان حامل خورشید منصوب نمود. از آن سال به بعد هر سال مردم چین این واقعه را با نام جشن "بهار رشد" به پایکوبی می پردازند.

در ژاپن نیز همانند چین پرنده سه پا یک اسطوره بود. ژاپنی ها آن را "یاتاگاراسو" می نامیدند و معتقد بودند او از بهشت به منظور کمک به امپراطور "جیم هو" یکی از حاکمان ژاپن به زمین فرود آمده است.

+ خدای اصلی مردم کره پرنده سه پا محسوب میشد اما آنها خدایان دیگری نیز داشتند که در خدمت پرنده سه پا بودند.​
  • اژدهای آبی (یونگ ریونگ)
  • ببر سفید(بائک هو)
  • لاک پشت سیاه (هیون مو)
  • ققنوس سرخ(جوجاک)
در ادامه مطلب با اساطیر بالا آشنا میشوید...

"اژدهای آبی (یونگ ریونگ)"

اژدهای آبی که به آن "خدای دریا" نیز میگفتند در چین و ژاپن نیز اسطوره بوده.
دانستنی 1: در "امپراطوری چوسان" نماد امپراطوری بود!
دانستنی 2: اژدهای آبی در میان حکومت های کره بیش از همه در فرهنگ شیلا جای داشت! امپراطوران شیلا بر لباس ابریشمی خود اژدها را نقش می کردند!
"ببر سفید (بائک هو)"


( نقشواره بائک هو در مقبره امپراطور دانگمیونگ(جومونگ) )

ببر سفید اولین بار در زمان تاسیس چوسان قدیم مطرح شد، اما بعد از آن بیشتر در دوران سلسله هان در چین پرستیده میشد!

"لاک پشت ساه (هیون مو)"


لاک پشت سیاه تلفیقی از لاک پشت و مار بود!

نکته: لاک پشت سیاه ابتدا از خدایان چین بود اما بعدها به داخل کره و ژاپن نیز راه یافت و به عنوان یکی ازخدایان 5گانه کره مطرح گشت.​

دانستنی: اشباح سیاه امپراطور تسو در سریال امپراطور بادها برروی آستین لباس رزم خود نقش لاک پشت سیاه داشتند!!!​
"ققنوس سرخ (جوجاک)"
ققنوس-سرخ.jpg
ققنوس سرخ یا خدای آتش

بنابر افسانه های شرقی این پرنده با پرواز بر فراز دنیا با بالهای آتشین خود آسمان را روشن می کرده است!

نکته: ققنوس سرخ نیز مانند لاک پشت سیاه ابتدا از خدایان چین باستان بود اما در کره نیز به عنوان خدا مطرح شد!

منبع: ancient.blog.ir
 
آخرین ویرایش:
بالا